Máy Co Màng Lốc Chai Tự Động Không Khay

Liên hệ

Máy co màng lốc chai tự động không khay là một loại máy đóng gói mới có khả năng hoạt động hiệu quả và liên tục và được thiết kế trên cơ sở tính chất co ngót nhiệt của bao bì. Nó có thể tự động sắp xếp, nhóm, bọc bằng chai nhựa PET ly tâm hoặc các chất tương tự khác, và biến thành gói lắp ráp bằng cách co ngót nhiệt và đặt lạnh.

Máy Co Màng Lốc Chai Tự Động Không Khay

Liên hệ