Dây Chuyền Co Cắt Màng Chân Cao

48.000.000 

Dây Chuyền Co Cắt Màng Chân Cao là sự kết hợp đồng bộ, tối ưu giữ việc co màng và cắt màng trên một hế thống dây chuyền, là thiết bị không thể thiếu trong các khâu đóng gói sản phẩm của doanh nghiệp, giúp tiết kiệm tối đa thời gian, vật liệu, tăng năng suất làm việc.

Dây Chuyền Co Cắt Màng Chân Cao

48.000.000